Eindhoven is een moderne, welvarende stad. Toch hebben dagelijks meer dan 350 mensen geen dak boven hun hoofd. Omdat we vinden dat iedereen recht heeft op een prettige en veilige woonomgeving, bundelen we hier en nu onze krachten. Steun ons in de strijd tegen dakloosheid.

Met de campagne iedereen onder dak .nu leveren we samen een belangrijke bijdrage aan de aanpak van dakloosheid in onze stad. Doel van de actie is tweeledig: we vragen meer aandacht voor dit probleem en zamelen geld in voor de inrichting van een bijzonder nieuw werkervaringsproject van Springplank Eindhoven: baristaproject Bakkie040.

Maxtension heeft de montage van dit steigerdoek uitgevoerd in opdracht van blowUP media.