Aanleverspecificaties.

Opmaak PDF

Aanleveren bij voorkeur als PDF 1.7 conform onderstaande richtlijnen:

•  Plaats geen snijlijnen of kaders om het te printen beeld
•  Bestanden bij voorkeur op schaal 1 op 10 aanleveren
•  Alle lettertypen volledig invoegen of omzetten naar lettercontouren
•  Verwijder alle onzichtbare lagen uit de opmaak

Als de bestanden niet exact aan bovenstaande specificaties voldoen, kunnen er ongewenste afwijkingen optreden. Maxtension stuurt altijd een PDF bestand ter goedkeuring. Deze moet altijd akkoord worden gegeven.

Opmaak andere bestandstypen

Dit heeft niet de voorkeur. Belangrijk: bij de onderstaande bestandsformaten bestaat meer kans op productiefouten of vertragingen.

Adobe Photoshop t/m versie CC
• Sla op als.jpg, .tiff, .psd
• Bestandsgrootte maximal 29.999 pixels (breedte of hoogte). Grotere formaten verkleinen we naar 29.999 pixels

Adobe Illustrator t/m versie CC
• Zet lettertypen altijd om naar lettercontouren
• Maak de afbeelding op in CMYK-modus

Adobe Indesign t/m versie CC
• Sla het bestand altijd op als pakket, om koppelingen en lettertypen automatisch in te sluiten

Kleurgebruik

• Gebruik CMYK-en/of RGB kleuren. Geen LAB-kleuren.
• We gebruiken de gekoppelde icc-inputprofielen. Als een bestand geen icc-inputprofiel heeft, gebruiken we het Europese ISO Coated FOGRA27- of het sRGB-inputprofiel.
• Bij PMS-steunkleuren gebruiken we de CMYK-waarden van de PANTONE+ color bridge coated-bibliotheek.
• Gebruik van overdruk en/of transparantie in combinatie met steunkleuren kan tot fouten leiden.
• Let op: PMS-steunkleuren zijn bij printen altijd een benadering. Op speciaal verzoek is een testprint mogelijk.
• Print is digitaal en de kleuren zijn altijd bij benadering. Indien er voorafgaande aan de werkzaamheden geen kleurreferentie wordt aangeleverd, kan er op kleur niet gereclameerd worden.

Resolutie

De resolutie is afhankelijk van de toepassing van de print.

• Buiten en veraf 120 tot 300 dpi (1op10) 12 tot 30 dpi (1op1)
• Buiten en dichtbij 300 tot 700 dpi (1op10) 30 tot 70 dpi (1op1)
• Binnen en veraf 300 tot 700 dpi (1op10) 30 tot 70 dpi (1op1)
• Binnen en dichtbij 700 tot 1200 dpi (1op10) 70 tot 120 dpi (1op1)

Aanleveren bestanden

Bestanden kunnen via deze link aangeleverd worden.

Nog vragen?

Neem contact op via het contactformulier,
of stuur direct een e-mail naar:
studio@maxtension.nl

Bellen mag natuurlijk ook.
035 69 53 711